ZARZĄDZANIE I ADMINISTRACJA DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI

Zapraszamy Wspólnoty Mieszkaniowe Witamy na stronie firmy Dolnośląskie Centrum Obsługi Nieruchomości Spółka z o.o.. Główny obszar naszej działalności to zarządzanie i administrowanie nieruchomościami. Świadczymy usługi na terenie powiatu kłodzkiego oraz województwa dolnośląskiego. Mamy zaszczyt przedstawić Państwu naszą ofertę, dotyczącą zarządzania i administrowania nieruchomościami. Dysponujemy Licencją Zawodową Zarządcy Nieruchomości, ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaną działalnością oraz posiadamy doświadczenie w prowadzeniu wszelkich spraw związanych z Wspólnotami Mieszkaniowymi jak również dysponujemy sprawnym zapleczem technicznym. Stosowany przez Dolnośląskie Centrum Obsługi Nieruchomości Spółka z o.o..​ sposób administrowania/zarządzania zapewnia zaspokojenie potrzeb każdego Właściciela. Naszych Klientów traktujemy indywidualnie, racjonalnie gospodarując powierzonymi nam zasobami materialnymi minimalizując koszty ponoszone przez Właścicieli. Każdy Właściciel w zarządzanej lub administrowanej przez nas nieruchomości ma udział w podejmowaniu istotnych decyzji. Zarządzane i administrowane przez nas nieruchomości znajdują się na terenie Kotliny Kłodzkiej między innymi w: Kłodzku, Krosnowicach, Ołdrzychowicach, Żelaźnie, Lądku-Zdrój, Stroniu Śląskim, Bolesławowie, Strachocinie, Polanicy-Zdrój, Szczytnej, Szalejowie, Jaszkowej, Wojciechowicach, Wojborzu, Bystrzycy Kłodzkiej, Kudowie-Zdrój, Radkowie, Ratnie, Ścinawce, Różance. Wynagrodzenie jakie pobieramy za oferowaną usługę wynosi nie więcej niż 0,45 zł/m2/miesiąc. W ramach tego wynagrodzenia oferujemy między innymi: 1. Obsługę księgowo-finansową, 2. Czytelny system rozliczeń z Właścicielami mieszkań, 3. Dbałość o utrzymanie nieruchomości w należytym i niepogorszonym stanie technicznym, 4. Prowadzenie na zlecenie Właścicieli inwestycji remontowych oraz nadzoru nad wykonaniem zleconych prac, 5. Racjonalne gospodarowanie powierzonymi nam funduszami, 6. Pełną kontrolę Właściciela nad finansami i sposobem gospodarowania nieruchomością, zgodnie z jej przeznaczeniem, 7. Prowadzenie wszelkich rozliczeń Wspólnoty za pośrednictwem jej rachunku bankowego, do którego upoważnieni byliby Właściciele, co umożliwia stały wgląd do rachunku, 8. Negocjowanie cen z dostawcami mediów i usług, 9. Skuteczne poszukiwanie oszczędności, 10. Windykację wszystkich należności wobec Wspólnoty Mieszkaniowej.​ Mamy świadomość, że niniejsza oferta nie omawia wszystkich nurtujących Państwa kwestii związanych z potrzebą, sposobem i korzyściami wynikającymi z powierzenia Waszej Wspólnoty profesjonalnemu zarządcy. Bo nie taki jest jej cel. Pragniemy powyższą treścią jedynie zachęcić do rozmowy. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Gdy tylko zechcecie się z nami spotkać zatelefonujcie, wyślijcie e-mail a my stawimy się u Was, by odpowiedzieć na każde pytanie. Wyjaśnimy na czym polega nowoczesne zarządzanie, w którym nie sprawujący zarząd, a Wspólnota się liczy. Wyliczymy co do grosza koszty utrzymania mieszkania każdego Właściciela. Jesteśmy otwarci na podjęcie współpracy, ale nawet jeśli do tego nie dojdzie - chętnie poświęcimy Państwu swój czas. My lubimy pomagać. Oferujemy konkurencyjne ceny i gwarantujemy Państwu satysfakcję ze współpracy z nami. ​Zapraszamy do kontaktu z nami pod numerami telefonu: Poniedziałek-Piątek 8:00-16:00: tel./fax: +48 746 47 10 50 mobile: +48 798 86 10 40 mobile: +48 883 95 10 50 mobile: +48 798 86 10 60 Biuro Obsługi Nieruchomości w Szczytnej mobile: +48 531 80 10 50 Biuro Obsługi Nieruchomości w Bystrzycy Kłodzkiej mobile: +48 790 80 10 50 ​ Kontakt po godzinach pracy Biura: ​​​​mobile: +48 601 86 66 64​ mobile: +48 798 86 10 40​ Jeśli chcesz skontaktować się z nami, zapraszamy do naszej siedziby: Dolnośląskie Centrum Obsługi Nieruchomości Spółka z o.o. ul. Okrzei 17, I piętro. 57-300 Kłodzko Godziny pracy Biura: Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00. e-mail: dcon@dcon.nieruchomosci.pl

Dane firmowe

Adres:

Okrzei 17
57-300 Kłodzko

Adres WWW:

dcon.pl

NIP:

883-18-29-165

dcon@dcon.nieruchomosci.pl

+48 601 866 664

Kontakt/Adres korespondencyjny

ZARZĄDZANIE I ADMINISTRACJA DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI

Adres: Okrzei 17

57-300 Kłodzko

Telefon: +48 74 647 10 50

Usługi/Aktualności

Szczegółowa oferta świadczonych przez nas usług wykonywanych w ramach przedstawionego wynagrodzenia kształtuje się następująco:

 

Czynności związane z technicznym utrzymaniem nieruchomości wspólnej:

 

  • Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego;
  • Zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego;
  • Kontrola nad zapewnieniem dla nieruchomości  dostaw energii elektrycznej, wody, gazu, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci;
  • Kontrola nad utrzymaniem w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń oraz terenów służących
    do wspólnego użytku właścicieli lokali;
  • Kontrola nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwacje instalacji technicznych w budynku;
  • Kontrola nad innymi usługami związanymi z funkcjonowaniem  nieruchomości;
  • Kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków;
  • Zbieranie ofert dotyczących umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości;
  • Pełnienie funkcji komunikacyjnej pomiędzy firmami zewnętrznymi a właścicielami i użytkownikami nieruchomości;

 

Czynności związane z obsługą Wspólnoty Mieszkaniowej i jej członków:

 

  • Organizację Wspólnoty Mieszkaniowej-wystąpienie o nadanie nr NIP, Regon, założenie konta bankowego, wykonywanie aktualizacji;
  • Protokolarne przejęcie nieruchomości;
  • Weryfikowanie stanu formalnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie wykazu lokali i właścicieli lokali;
  • Nadzór nad opłacaniem podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnych, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali;
  • Monitorowanie ubezpieczeń związanych z nieruchomością wspólną;
  • Przygotowywanie i obsługa obowiązkowego zebrania właścicieli nieruchomości;
  • Wizytacje nieruchomości;
  • Udzielanie informacji właścicielom oraz użytkownikom lokali;

 

Czynności związane z gospodarką ekonomiczno-finansową Wspólnoty Mieszkaniowej:

 

  • Prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów i przychodów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  • Przygotowywanie projektów planów gospodarczych (w formie planów rzeczowo- finansowych) i korekt tych planów;
  • Przygotowywanie naliczeń na podstawie uchwał Wspólnoty;
  • Przygotowywanie rozliczeń planów gospodarczych;
  • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;
  • Przygotowywanie kwartalnych informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz przychodach;
  • Analizowanie i nadzór nad windykacją należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości. Windykacja przedsądowa;
  • Analizowanie i nadzór nad windykacją należności od właścicieli lokali w nieruchomości. Windykacja przedsądowa;
  • Wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń właścicielom lokali;
  • Przygotowywanie przelewów. Dokonywanie rozliczeń poprzez rachunek bankowy.

 

Czynności związane z aktywnym doradztwem oraz planowaniem działań:

 

  • Ustalanie i wprowadzanie procedur operacyjnych zgodnych z celami Właścicieli Nieruchomości;
  • Analizowanie, doradzanie i według potrzeb opracowywanie koncepcji działania dostawców usług dla nieruchomości;
  • Analizowanie i doradztwo w zakresie kosztów dotyczących nieruchomości oraz sugerowanie działań optymalizacyjnych;
  • Analizowanie ofert dotyczących umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości oraz doradztwo w w/w zakresie;
  • Przygotowywanie i negocjowanie umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości;
  • Porady prawne związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości wspólnej;
  • Egzekwowanie uprawnień właścicieli z tytułu gwarancji i rękojmi na części wspólne nieruchomości oraz innych zobowiązań dotyczących części wspólnych nieruchomości;

 

AKTUALNOŚCI:

 

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.​

http://isap.sejm.gov.pl/Detail...

 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.​

http://isap.sejm.gov.pl/Detail...

 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.​

http://isap.sejm.gov.pl/Detail...

 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.​

http://isap.sejm.gov.pl/Detail...​ 

 

 

Dolnośląskie Centrum Obsługi Nieruchomości Spółka z o.o.

KRS 0000337135, NIP 883-18-29-165, REGON 021066801.Formularz kontaktowy/Zgłaszanie awarii

 
  _____     _____    _    _     ______  
 / ____||  |  ___|| | \  / ||  /_   _// 
/ //---`'  | ||__   |  \/  ||   -| ||-  
\ \\___    | ||__   | .  . ||   _| ||_  
 \_____||  |_____|| |_|\/|_||  /_____// 
  `----`   `-----`  `-`  `-`   `-----`  
                                        

Lokalizacja/Dojazd